Kim Schollaert - Digitale fotografie

Copyright
© Kim Schollaert
Het gebruik, kopiŽren, wijzigen, herpubliceren, afdrukken of verspreiden onder eender welke vorm van de inhoud van deze website is strikt voorbehouden aan de fotograaf en eventueel aan de modellen, mits deze hier expliciet toelating voor verkregen hebben. Iedere toelating wordt persoonlijk toegekend en is niet overdraagbaar zonder bijkomende, uitdrukkelijke toestemming.
CommerciŽle interesse is echter welkom. Gelieve in dat geval contact op te nemen voor toelating tot publicatie, licenties en eventuele vergoedingen.
Voor alle andere vragen in verband met rechten op deze en andere foto's kan u terecht bij SOFAM (Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten). Zowel SOFAM als de fotograaf behouden zich het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.

SOFAM
Frans Courtenslaan 131 te 1030 Brussel Tel: 02/726.98.00 Fax: 02/705.34.22
http://www.sofam.be/ Mail: info@sofam.be

HOME